Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Całość terenu Nadleśnictwa zaliczono do III Rejonu Hodowlanego - Południowego. Obecnie w Nadleśnictwie obowiązuje Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany ustalony na lata 1998 – 2007, a gospodarkę łowiecką prowadzi się w oparciu o „Ramowe zasady gospodarowania populacjami zwierzyny” ze stycznia 2003 r.

Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 8 obwodów łowieckich:

Lp
Koło Łowieckie
Siedziba Koła
Numer obwodu
Charakter obwodu
Powierzchnia ogólna w ha
Powierzchnia leśna w ha
1
JELONEK
Rzepin
70
polny
4083
144
2
BORY LUBUSKIE
Gorzów Wlkp
83
polno -leśny
5088
2125
3
CYRANKA
Krzeszyce
84
polno -leśny
4926
2627
4
JELEŃ
Sulęcin
86
polno -leśny
3583
230
5
WADERA
Warszawa
99
leśny
2198
2282
6
CYRANKA
Krzeszyce
100
leśny
3464
2811
7
CYRANKA
Krzeszyce
101
leśny
4302
3580
8
LIS
Gorzów Wlkp.
116
leśny
5152
3889
RAZEM
32 796
17 688

Zagospodarowanie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Lubniewice prowadzone jest przez Koła łowieckie w następujących formach:

  • poletka żerowe                                             - 15,25 ha
  • poletka zgryzowe                                          -  3,20 ha
  • pasy zaporowe                                              -    14 szt. (5,8 km)
  • paśniki                                                         -     54 szt.
  • lizawki                                                         -    317 szt.
  • zagospodarowane łąki śródleśne i przyleśne    -      71 ha

Corocznie wprowadzane są do łowisk dzikie drzewa owocowe jak również zagospodarowane są remizy śródpolne, które na dzień dzisiejszy zajmują powierzchnię ok. 60 ha.

Inwentaryzacja zwierzyny według stanu na dzień 15 marca 2006r. wynosiła (w szt.):

Jelenie
503
Sarny
1339
Dziki
275

 

 

 

Planowane pozyskanie na sezon łowiecki 2006/2007 dla Nadleśnictwa ( w szt.) :

Jelenie
137
Sarny
272
Dziki
223