Aktualności

W dniu 5 października br. w godzinach popołudniowych przez teren Naszego Nadleśnictwa przeszedł huragan (kolejny już w tym roku), który wyrządził duże szkody w drzewostanach oraz infrastrukturze leśnej.

Wydarzenia

Szkolenie z migracji do nowej szaty stron internetowych.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną drewna, sadzonek, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.