Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Lubniewice
Nadleśnictwo Lubniewice
(095) 755-84-00
(095) 755-70-44

Nadleśnictwo Lubniewice
ul. Jana Pawła II 34     
69-210 Lubniewice

Nadleśniczy
Zbigniew Ługowicz
(095) 755-84-00
Zastępca Nadleśniczego
Zbigniew Cukras
(095) 755-84-00
Inżynier Nadzoru
Jolanta Żuraw
(095) 755-84-00
Główny Księgowy
Teresa Bielecka
(095) 755-84-04

Stanowisko ds. pracowniczych - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Anna Błotniak
Stanowisko ds. pracowniczych
Phone number: (095) 759-25-90

Dział Gospodarki Leśnej - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Olga Chochowska
Stanowisko ds. hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa oraz zagospodarowania turystycznego
Phone number: (095) 755-84-10
Mateusz Pawlicki w/z Joanny Skoniecznej
Stanowisko ds. ochrony lasu i ochrony przyrody oraz łowiectwa
Phone number: (095) 759-25-91
Grzegorz Łazorko
Stanowisko ds. użytkowania lasu i ochrony ppoż. oraz współpracy z ZUL
Phone number: (095) 755-84-14
Tomasz Kapa
Stanowisko ds. sprzedaży drewna i marketingu oraz pozyskania środków zewnętrznych
Phone number: (095) 755-84-11
Piotr Ługowicz w/z Wiolety Zakrzewskiej
Stanowisko ds. stanu posiadania i urządzania lasu oraz lasów niepaństwowych
Phone number: (0-95) 755-84-01

Dział Administracji - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Alina Borzyszkowska
Sekretarz Nadleśnictwa
Phone number: (095) 755-84-17
Marta Jankowska
Stanowisko ds. administracyjno-technicznych
Phone number: (095) 759-84-19
Katarzyna Biegowska
Stanowisko ds. administracyjnych i zamówień publicznych
Phone number: (095) 755-84-12
Przemysław Kowalewski
Stanowisko ds. administracyjno-technicznych
Phone number: (095) 759-25-92
Jolanta Jagielska
Sekretariat
Phone number: (095) 755-84-00

Dział Finansowo-Księgowy - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Teresa Bielecka
Główny Księgowy
Phone number: (095) 755-84-04
Elżbieta Walczak
Stanowisko ds. płac
Phone number: (095) 755-84-13
Angelika Pudło
Stanowisko ds. gospodarki magazynowej, kasa
Phone number: (095) 755-84-16
Karolina Bieńko
Stanowisko ds. finansów
Phone number: (095) 755-84-09
Katarzyna Michaliszyn-Tatul
Stanowisko ds. gospodarki towarowej
Phone number: (095) 755-84-06
Monika Połudzień
Stanowisko ds. finansów
Phone number: (095) 755-81-71

Posterunek Straży Leśnej - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Wiesław Sobecki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: (095) 755-84-07
Beata Jeda
Strażnik Leśny
Phone number: (095) 755-84-07

Stanowisko ds. administrowania SILP - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Jacek Pudło
Stanowisko ds. administrowania SILP i LMN
Phone number: (095) 755-84-05