Siedziba Nadleśnictwo Lubniewice
Nadleśnictwo Lubniewice
(095) 755-84-00
(095) 755-70-44

Nadleśnictwo Lubniewice
ul. Jana Pawła II 34     
69-210 Lubniewice

Nadleśniczy
Zbigniew Ługowicz
(095) 755-84-00
Zastępca Nadleśniczego
Zbigniew Cukras
(095) 755-84-00
Inżynier Nadzoru
Jolanta Żuraw
(095) 755-84-00

Stanowisko ds. pracowniczych - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Anna Błotniak
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: (095) 759-25-90

Dział Gospodarki Leśnej - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Olga Chochowska
Stanowisko ds. hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa oraz szkółkarstwa
Tel.: (095) 755-84-10
Agnieszka Fiłyk
Stanowisko ds. zagospodarowania turystycznego i zamówień publicznych
Tel.: (095) 755-84-15
Wioleta Zakrzewska
Stanowisko ds. ochrony lasu i ochrony przyrody
Tel.: (095) 759-25-91
Grzegorz Łazorko
Stanowisko ds. ochrony ppoż. i pozyskania drewna
Tel.: (095) 755-84-14
Tomasz Kapa
Stanowisko ds. sprzedaży drewna i marketingu
Tel.: (095) 755-84-11

Dział Administracji - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Alina Borzyszkowska
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: (095) 755-84-17
Ewa Tomaszewska
Stanowisko ds. administracyjnych
Tel.: (095) 755-84-12
Zygmunt Tomaszewski
Stanowisko ds. administracyjno-technicznych
Tel.: (095) 755-84-19
Jolanta Jagielska
Sekretariat
Tel.: (095) 755-84-00
Mariusz Kaczmarek
Stanowisko ds. administracyjno-budowlanych

Dział Finansowo-Księgowy - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Teresa Bielecka
Główny Księgowy
Tel.: (095) 755-84-04
Elżbieta Walczak
Stanowisko ds. gospodarki magazynowej; kasa
Tel.: (095) 755-84-16
Halina Ziołek
Stanowisko ds. gospodarki towarowej
Tel.: (095) 755-84-06
Marta Musztyfaga
Stanowisko ds. finansów
Tel.: (095) 755-84-09
Katarzyna Michaliszyn-Tatul
Stanowisko ds. płac
Tel.: (095) 755-84-13

Posterunek Straży Leśnej - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Wiesław Sobecki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: (095) 755-84-07
Beata Jeda
Strażnik Leśny
Tel.: (095) 755-84-07

Stanowisko ds. administrowania SILP - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Jacek Osiński
Stanowisko ds. administrowania SILP
Tel.: (095) 755-84-05