Siedziba Nadleśnictwo Lubniewice
Nadleśnictwo Lubniewice
(095) 755-84-00
(095) 755-70-44

Nadleśnictwo Lubniewice
ul. Jana Pawła II 34     
69-210 Lubniewice

Nadleśniczy
Zbigniew Ługowicz
(095) 755-84-00
Zastępca Nadleśniczego
Zbigniew Cukras
(095) 755-84-00
Inżynier Nadzoru
Jolanta Żuraw
(095) 755-84-00
Główny Księgowy
Teresa Bielecka
(095) 755-84-04

Stanowisko ds. pracowniczych - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Anna Błotniak
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: (095) 759-25-90

Dział Gospodarki Leśnej - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Olga Chochowska
Stanowisko ds. hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa oraz szkółkarstwa
Tel.: (095) 755-84-10
Joanna Skonieczna
Stanowisko ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i łowiectwa
Tel.: (095) 759-25-91
Grzegorz Łazorko
Stanowisko ds. ochrony ppoż. i pozyskania drewna
Tel.: (095) 755-84-14
Piotr Barszczewski
Stanowisko ds. zagospodarowania turystycznego, lasów niepaństwowych i współpracy z Zakładem Usług Leśnych
Tel.: (095) 755-84-15
Tomasz Kapa
Stanowisko ds. sprzedaży drewna i marketingu
Tel.: (095) 755-84-11
Wioleta Zakrzewska
Stanowisko ds. stanu posiadania
Tel.: (0-95) 755-84-01

Dział Administracji - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Alina Borzyszkowska
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: (095) 755-84-17
Ewa Tomaszewska
Stanowisko ds. administracyjnych
Tel.: (095) 755-84-19
Marta Jankowska
Stanowisko ds. administracyjno-technicznych
Tel.: (095) 759-25-92
Katarzyna Biegowska
Stanowisko ds. administracyjnych i zamówień publicznych
Tel.: (095) 755-84-12
Jolanta Jagielska
Sekretariat
Tel.: (095) 755-84-00

Dział Finansowo-Księgowy - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Teresa Bielecka
Główny Księgowy
Tel.: (095) 755-84-04
Elżbieta Walczak
Stanowisko ds. płac
Tel.: (095) 755-84-13
Halina Ziołek
Stanowisko ds. gospodarki towarowej
Tel.: (095) 755-84-06
Marta Musztyfaga
Stanowisko ds. finansów
Tel.: (095) 755-84-09
Katarzyna Michaliszyn-Tatul
Stanowisko ds. gospodarki magazynowej; kasa
Tel.: (095) 755-84-16

Posterunek Straży Leśnej - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Wiesław Sobecki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: (095) 755-84-07
Beata Jeda
Strażnik Leśny
Tel.: (095) 755-84-07

Stanowisko ds. administrowania SILP - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Jacek Osiński
Stanowisko ds. administrowania SILP
Tel.: (095) 755-84-05